Zajištění na stáříVšichni stárneme. Jak se můžeme zajistit na stáří? Může nám v tom nějak pomoci stát? Prošli jsme pro Vás možnosti, jak do důchodu vstoupit lépe zajištěni.

O projektu

Čím dříve se bude odcházet do důchodu, tím bude méně pracujících a více důchodců, a daně budou muset být vyšší.

Jak závisí výše důchodu na průměrné mzdě?

Výše důchodu v České republice je přímo ovlivněna průměrnou mzdou, a to zejména prostřednictvím systému sociálního pojištění. V ČR platí systém sociálního pojištění, do kterého zaměstnanci i zaměstnavatelé odvádějí část svých příjmů. Tyto odvody jsou určeny na financování důchodového systému a dalších sociálních dávek.Průměrná mzda v České republice je tedy klíčovým faktorem, který určuje výši odvodů do sociálního pojištění a tím i výši důchodů. Když průměrná mzda roste, obvykle rostou i odvody do důchodového systému, což může mít za následek i růst výše důchodů. Naopak, pokud průměrná mzda klesá, může to vést k nižším odvodům do důchodového systému a potenciálně i k nižším důchodům.

Jak se financují důchody z veřejného rozpočtu

Financování důchodů z daní je jedním z možných přístupů, jak zajistit důchodový systém v zemi. V takovém případě jsou důchody financovány prostřednictvím veřejných financí, tj. z peněz, které stát vybírá z daní. Tento model financování je běžný v mnoha zemích, včetně České republiky.V České republice jsou důchody financovány z několika zdrojů, včetně odvodů do důchodového pojištění, státního rozpočtu a z daní. Část důchodů je také hrazena z prostředků státního rozpočtu, které jsou často získávány z daní, jako jsou přímé daně (například daň z příjmu fyzických osob), nepřímé daně (například DPH) a dalších daňových příjmů.